TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1685 z dnia 17 czerwca 2024 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu glikozylowanego 1,25-dihydroksycholekalcyferolu z ekstraktu Solanum glaucophyllum jako dodatku paszowego dla krów mlecznych C/2024/3887NowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L z 18.6.202408-07-2024
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1728 z dnia 6 grudnia 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających okoliczności, w których spełnione są warunki identyfikacji grup powiązanych klientów C/2023/8289NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L z 18.6.202408-07-2024
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1706 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych C/2024/1443NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L z 18.6.202401-01-2025
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1705 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2022/805 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od niektórych administratorów wskaźników referencyjnych C/2024/1426NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L z 18.6.202401-01-2025
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1704 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji C/2024/1423NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L z 18.6.202401-01-2025
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1703 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1732 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji C/2024/1329NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L z 18.6.202401-01-2025
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1702 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji C/2024/1323NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L z 18.6.202401-01-2025
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1700 z dnia 5 marca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających, w odniesieniu do prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji tradycyjnej nieobejmującej ABCP oraz w odniesieniu do prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji bilansowej, treść, metody i prezentację informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju C/2024/1344NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L z 18.6.202408-07-2024
Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1683 z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie sprostowania łotewskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2023/915 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności C/2024/3936NowyMinisterstwo ZdrowiaDz. Urz. UE L z 18.6.202408-07-2024
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/1697 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia Rady Audytowej Instrumentu na rzecz Ukrainy C/2024/3969NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L z 17.6.202417-06-2024
TytułStatusAkcje
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1685 z dnia 17 czerwca 2024 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu glikozylowanego 1,25-dihydroksycholekalcyferolu z ekstraktu Solanum glaucophyllum jako dodatku paszowego dla krów mlecznych C/2024/3887Nowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1728 z dnia 6 grudnia 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających okoliczności, w których spełnione są warunki identyfikacji grup powiązanych klientów C/2023/8289Nowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1706 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych C/2024/1443Nowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1705 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2022/805 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od niektórych administratorów wskaźników referencyjnych C/2024/1426Nowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1704 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji C/2024/1423Nowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1703 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1732 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji C/2024/1329Nowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1702 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji C/2024/1323Nowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1700 z dnia 5 marca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających, w odniesieniu do prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji tradycyjnej nieobejmującej ABCP oraz w odniesieniu do prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji bilansowej, treść, metody i prezentację informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju C/2024/1344Nowy
Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1683 z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie sprostowania łotewskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2023/915 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności C/2024/3936Nowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/1697 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia Rady Audytowej Instrumentu na rzecz Ukrainy C/2024/3969Nowy